Služby

Vstupní vyšetření – první návštěva pacienta je věnována vstupnímu vyšetření. Slouží k získání dostatečného množství informací o Vašem zubním zdraví a k sestavení komplexního léčebného plánu. Vstupní vyšetření se skládá z anamnestického dotazníku, důkladného klinického vyšetření, RTG vyšetření (intraorální snímky + CBCT) a fotografické dokumentace. Léčebný plán je následně s pacientem konzultován a pečlivě vysvětlen. 

Hrazeno ZP, délka zákroku 45-60min. 

Dentist

Preventivní prohlídka – základ péče o zubní zdraví tvoří preventivní prohlídky. Prevence je soubor opatření, jejichž cílem je zabránit vzniku patologie, případně její včasné odhalení a předcházení komplikací. Preventivní prohlídka se skládá z klinického vyšetření a RTG vyšetření. Každý pacient by měl prevenci absolvovat 2x ročně, stejně tak návštěvu dentální hygieny. 

Hrazeno ZP, délka zákroku 15-30min.

C:\Users\tomra\OneDrive\Plocha\ordinace\foto web\image.png C:\Users\tomra\OneDrive\Plocha\ordinace\foto web\image (2).png

Ošetření zubního kazu – zubní výplň patří vůbec k nejčastějším zákrokům ve stomatologické praxi. Cílem je důsledné odstranění kazivého ložiska a anatomická, funkční a estetická rekonstrukce zubu. Naše ošetření vychází z principu miniinvazivní terapie, odstranění pouze skutečně toho, co je třeba. Tím je docíleno maximálního zachování vlastních tvrdých zubních tkání a prodloužení životnosti zubu. Takové ošetření je však podmíněno použitím fotokompozitních materiálů (bílé výplně), jejichž retence není makromechanická (typická pro amalgám – je nutno upravit preparaci zubu tak, aby výplň nevypadla = výrazné oslabení zubu s rizikem fraktury zubu), ale mikromechanická. Správné zhotovení fotokompozitních výplní je technologicky náročnější proces, který vyžaduje čas a péči. Ošetření je prováděno v lokální anestezii a za použití kofferdamu, latexové blány. Kofferdam zabrání kontaminaci pracovního pole slinou, krví, vzdušnou vlhkostí, a je tak zajištěno dokonalé spojení mezi zubem a fotokompozitním materiálem.

Cena 1500 – 2900Kč, délka zákroku 45-90min. 

C:\Users\tomra\OneDrive\Plocha\ordinace\foto web\IMG_1536.JPG
C:\Users\tomra\OneDrive\Plocha\ordinace\foto web\IMG_1538.JPG

Endodontické ošetření/reendodontické ošetření – ošetření kořenových kanálků zubu je jedinou možností, jak zachovat zub v dutině ústní jako funkční jednotku, v případě nevratného poškození zubního nervu kazem, úrazem či jinou patologií. Spočívá ve správné mechanicko-chemické dezinfekci kořenového systému zubu, zaplnění jednotlivých kanálků hermetickou výplní a adhezivní dostavbě. K nalezení všech zubních kanálků a ošetření mnohdy složité anatomie využíváme přístroje a nástroje jako zubní mikroskop, strojovou endodoncii, vertikální kondenzaci plnění, sklovláknové čepy a podobně. Vysoká preciznost a endodontická specializace naší ordinace vede k dosažení velmi vysoké úspěšnosti takového ošetření. Reendodontické ošetření pak spočívá v nápravě neúspěchu již ošetřovaného zubu. Takové ošetření je velmi náročné a neobejde se bez špičkového vybavení ordinace. 

Cena od 7500Kč, délka zákroku 90-150min.

Celoplášťová korunka – v případě rozsáhlé ztráty tvrdých zubních tkání slouží korunky k obnovení anatomie, funkce a estetiky. Díky ochranné funkci korunky dochází k rovnoměrnému přenosu žvýkacího tlaku a snížení rizika fraktury zubu. Mezi běžné typy používaných korunek v naší ordinaci patří zejména zirkonoxidové a lithiumdisilikátové korunky. Oba typy patří mezi celokeramické korunky, zajišťující nejenom perfektní estetický výsledek, ale také velmi dobrou mechanickou odolnost. 

Cena od 8500Kč, délka zákroku 60-90min. 

T:\Zahrádka František 68\Intraorální fotky\IMG_3966.JPG

Celokeramické fazety – tenké keramické slupičky, jejichž úkolem je zejména estetická rehabilitace úsměvu. Preparace zubu je minimální a měla by vždy končit ve sklovině, pokud daná situace takový rozsah ztráty tvrdých zubních tkání umožňuje. Fazety slouží ke korekci diskolorací, tvarů zubů, mezer a podobně. Často v rozsahu od špičáku ke špičáku. 

Cena od 9500Kč, délka zákroku individuální.

Onlay/overlay (polokorunky) – často používané řešení, pokud došlo k rozsáhlejší ztrátě tkání zubu. Dle rozsahu nahrazují jeden až všechny hrbolky zubu. Zhotoveny mohou být přímo v ordinaci nebo nepřímou cestou přes zubní laboratoř. 

Cena 8500Kč, délka ošetření 120min.

Zubní můstek – je možným řešením ztráty zubu/zubů. Zlatým standardem u rozsáhlých prací je můstek metalokeramický. U menších tříčlenných můstku je pak možné použít celokeramický zikronoxidový můstek. Celá konstrukce je kotvena na pilířových zubech a přemostění (náhrada defektu) zajišťuje mezičlen. 

Cena od 20 000Kč, délka ošetření individuální.